Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd
Varberg

De grava arbetsmiljöproblemen vid Kultur- och fritidsförvaltnigen i Varberg medför att Mircea Nitescu tvingas lämna tjänsten som dess chef. Situationen uppges ha blivit ohållbar.

Enligt uppgifter i Varbergs Posten och Hallands Nyheter har kommunledningen i Varberg ansett att situationen vid Kultur- och fritidsförvaltningen har blivit så ohållbar att Mircea Nitescu med omedelbar verkan måste lämna sin tjänst som chef för förvaltningen. Nitescu kommer dock att fortsätta vara anställd vi kommunen. med andra arbetsuppgifter.

Enligt Nitescus anställningsavtal erfodras saklig grund för att han skall kunna sägas upp från kommunen. Saklig grund för uppsägning utgörs antingen av arbetsbrist eller personliga skäl (t.ex. allvarlig misskötsel). I enlighet med ingånget anställningsavtalet har Nitescu rätt till annan befattning, med bibehållande av löneförmåner, inom hans kompetensområde. I händelse att Nitescu inte skulle acceptera erbjuden befattning har han rätt att avsluta sin anställning med avgångsvederlag motsvarande två årslöner. Detta förhållande kvarstår även när Nitescu har övergått till annan befattning i kommunen. Nitescus lön var 34.800 kr när anställningsavtalet ingicks 2003.

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv