Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd
Svenljunga

Svenljunga kommun har ingått ett exklusivt markreservationsavtal för en internationell battericellstillverkare som omfattar en markyta om cirka en miljon kvadratmeter strategiskt belägen i Lockryd.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv