Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd

Det finns några grundläggande regler för hur man genomför ett möte på ett effektivt och civiliserat sätt som alla kan lära sig. De viktigaste är: Avbryt inte när andra pratar, Räck upp handen och vänta på att ordföranden säger att det är din tur, Prata inte sinsemellan och håll dig till dagordningen.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv