Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd
Nu är forumet på 7-härad.nu även tillgängligt via appen Tapatalk. Därmed blir det enkare att följa och använda forumet direkt i mobilen.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Alhambra

Mellan 700- och 1300-talen satte den islamiska guldåldern sin prägel på litteratur, filosofi, vetenskap, medicin, matematik och konst.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
South Africa

Ärkebiskop Desmond Tutu, som hjälpte till att få slut på apartheid i Sydafrika och som tilldelades Nobels fred 1984, har avlidit 90 år gammal.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Svenljunga

Svenljunga kommun har ingått ett exklusivt markreservationsavtal för en internationell battericellstillverkare som omfattar en markyta om cirka en miljon kvadratmeter strategiskt belägen i Lockryd.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Svenljunga

Svenljungas kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Stefan Carlsson har plötsligt och alltför tidigt gått bort.

Stefan var en uppskattad politiker och den första socialdemokraten att leda Svenljunga kommun.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Berättelsen om Gandhis sko lär oss att göra något bra av en förlust.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Varberg

De grava arbetsmiljöproblemen vid Kultur- och fritidsförvaltnigen i Varberg medför att Mircea Nitescu tvingas lämna tjänsten som dess chef. Situationen uppges ha blivit ohållbar.

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Varberg

Det har uppdagats att det föreligger grava arbetsmiljöproblem inom Kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun. Den tjänsteman som är ytterst ansvarig för situationen är Förvaltningschefen, Mircea Nitescu. Men har han tillräcklig probleminsikt?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Svenljunga

Svenljunga kommun har anmält 7-härad.nu till Datainspektionen för kränkande uppgifter på Internet. Anmälan är ingiven av kanslichef Mircea Nitescu. Datainspektionen har avfärdat anmälan och avskrivit ärendet.

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Varberg/Svenljunga

I Mircea Nitescus personalmapp finns betyg från universitetsstudier tillhörande Corneliu C. Nitescu. Betygen finns också med i hans ansökan till tjänsten som kultur- och fritidschef i Varberg. Hans fullständiga namn var 1984 Corneliu Mircea Nitescu.

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Svenljunga

Kommunstyrelsens arbetsutskott har avslagit begäran om utlämnande av anställningsavtal tillhörande Risto Kokko. Kammarrätten har i dom upphävt avslagsbeslutet. Sju månader efter att domen meddelades har kommunen ännu icke efterkommit den.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Borås

Kronoinspektör Lennart Mårtensson har felaktigt avhyst en person från sin bostadslägenhet. Borås tingsrätt har dömt Lennart Mårtensson för tjänstefel eftersom avhysningen har varit till stor nackdel för den drabbade.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Svenljunga

Kanslichef, Mircea Nitescu, har tidigare uppgivit att det har nyinrättats en juristtjänst vid Svenljunga kommun och att Risto Kokko har erhållit tjänsten. Till kammarrätten har kanslichefen senare uppgivit att det inte finns någon juristtjänst inrättad.

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Svenljunga

Kommunstyrelsens arbetsutskott har avslagit begäran om utlämnande av meritförteckningar tillhörande kanslichef Mircea Nitescu. Kammarrätten har i dom upphävt avslagsbeslutet. Fyra månader efter att domen meddelades har kommunen ännu icke efterkommit den.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Allmänhetens Pressombudsman (PO) anser att Borås Tidning ingående har beskrivit en familjs problem och publicerat integritetskänsliga detaljer. Pressens Opinionsnämnd (PON) klandrar i sitt avgörande Borås Tidning för brott mot god publicistisk sed.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Svenljunga

Överförmyndaren, Birgit Wollin, har visat upp ett besynnerligt beteende. Utan ett ord smällde Birgit Wollin igen dörren till sitt tjänsterum rätt framför näsan på redaktören för 7-härad.nu. När hon senare söktes per telefon kastade hon på telefonluren.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Svenljunga

Kammarrätten har i dom upphävt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att inte lämna ut handlingar. Däribland handlingar för att bringa klarhet i påstående av Mircea Nitescu, som är centralt i kommunens stämning av redaktören för 7-härad.nu.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Borås

En avdelningschef vid ett sjukhem i Borås har dömts för förskingring och urkundsförfalskning. Avdelningschefen har olovligt tillägnat sig medel från patientkassan. Det förskingrade beloppet uppgår till nästan 9.000 kr.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Justiteombudsmannen (JO) kritiserar socialnämnden i Svenljunga i två beslut samma dag. De handlar båda om utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. JO ser allvarligt på kompetensbristen inom socialförvaltningen.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv