Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd

Gäller från: 21 maj 2022

När du går in på, bläddrar i eller använder den här webbplatsen accepterar du, utan begränsning eller kvalifikationer, de villkor som anges nedan och eventuella ytterligare villkor för användning som anges på en undersida.

Din rätt att använda webbplatsen och dess innehåll

Denna webbplats är endast för ditt personliga bruk. Du får dela länkar till vårt innehåll. Det är tillåtet att göra citat, men det måste åtföljas av information om källan och en hyperlänk måste inkluderas när den publiceras online. Du får inte distribuera, byta, modifiera, sälja eller överföra något du kopierar från denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, bilder, ljud och video, för något affärsmässigt, kommersiellt eller offentligt syfte. Så länge du följer villkoren i dessa användarvillkor, ges du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rätt att gå in, visa och använda denna webbplats. Du samtycker till att inte avbryta eller försöka avbryta driften av denna webbplats på något sätt.

Äganderätt

Allt material på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till ljud, bilder, programvara, text och videoklipp ("Innehållet"), skyddas av upphovsrättslagar och internationella konventioner. Du kan inte använda innehållet, förutom vad som anges här. Du samtycker till att följa alla instruktioner på denna webbplats som begränsar hur du får använda innehållet. All obehörig användning av innehållet kan bryta mot upphovsrättslagar, varumärkeslagar, lagar om integritet och publicitet samt civila och straffrättsliga lagar.

Regler för chattrum, anslagstavlor och annat material som tillhandahålls av användaren

Den här webbplatsen kan ha ett område där du kan "chatta" eller ladda upp och ladda ner material. När du använder något av dessa områden samtycker du till att inte lägga upp, skicka, överföra, ladda upp eller på annat sätt publicera material som (1) stör någon annans användning av webbplatsen via denna webbplats; (2) är kränkande, olagliga, oanständiga, obscena, stötande eller hotfulla på något sätt; (3) uppmuntra någon att bryta mot lagen; (4) bryter mot någons upphovsrätt eller annan äganderätt; (5) störa andra användares integritet; (6) innehåller ett virus eller någon annan skadlig komponent; eller (7) innehåller falska eller vilseledande fakta eller beskrivningar av materialets eller kommunikationens ursprung. Du samtycker till att följa eventuella ytterligare villkor som hänvisas till på denna webbplats eller någon undersida på webbplatsen.

Ansvar för Användarmaterial

Det är förbjudet att publicera eller överföra något ärekränkande, ärekränkande, obscent, pornografiskt, profant, hotfullt eller olagligt material eller något material som kan utgöra eller uppmuntra beteende som skulle anses vara ett brott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt bryta mot någon lag. Även om vi från tid till annan kan övervaka eller granska anslagstavlor, chattrum, diskussioner, inlägg, sändningar och liknande på webbplatsen, är ägaren av 7-harad.nu inte skyldig att göra det och tar inget ansvar eller ansvar som härrör från innehållet i sådan kommunikation eller för förtal, fel, felaktigheter, förtal, obscenitet eller svordomar som ingår i sådan kommunikation. Vi kan ändra, redigera eller ta bort användarmaterial eller konversationer som är olagliga, oanständiga, obscenta eller stötande, eller som bryter mot vår policy på något sätt. Vi kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar oss att avslöja identiteten på alla som lägger upp sådant material.

Våra rättigheter till användarmaterial

Om du skickar någon kommunikation eller material till webbplatsen via e-post eller på annat sätt, inklusive kommentarer, data, frågor, förslag eller liknande, är all sådan kommunikation, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiell och icke-proprietär. Således ger du upp alla påståenden om att all användning av sådant material kränker någon av dina rättigheter inklusive moraliska rättigheter, integritetsrättigheter, äganderätt eller andra äganderätter, publicitetsrättigheter, rättigheter till kredit för material eller idéer eller någon annan rättighet, inklusive rätten att godkänna hur 7-harad.nu använder sådant material.

Överfört material

Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Du förstår att alla meddelanden eller information som du skickar till denna webbplats kan läsas eller avlyssnas av andra. Att skicka ett meddelande till oss medför inte att 7-harad.nu har något särskilt ansvar gentemot dig.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på World Wide Web. Vi tillhandahåller sådana länkar endast för din bekvämlighet och är inte ansvariga för innehållet på någon webbplats som är länkad till eller från denna webbplats. Länkar från denna webbplats till någon annan webbplats betyder inte att vi godkänner, stöder eller rekommenderar den webbplatsen. 7-harad.nu frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande riktigheten, lagligheten, tillförlitligheten eller giltigheten av något innehåll på någon annan webbplats.

Tävlingar

Denna webbplats kan innehålla tävlingar som erbjuder priser eller som kräver att du skickar in material eller information om dig själv. Varje tävling har sina egna regler, som du måste läsa och godkänna innan du får delta.

Vår rätt att ändra dessa användarvillkor eller innehåll på webbplatsen

Vi kan lägga till, ändra eller ta bort någon del av dessa användarvillkor när som helst och utan föregående meddelande. Alla ändringar av dessa användarvillkor eller villkor som publiceras på denna webbplats gäller så snart de publiceras. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen efter att ändringar har publicerats, anger du att du accepterar dessa ändringar. Vi kan lägga till, ändra, avbryta, ta bort eller stänga av allt annat innehåll som publiceras på denna webbplats, inklusive funktioner och specifikationer för produkter som beskrivs eller avbildas på webbplatsen, tillfälligt eller permanent, när som helst, utan föregående meddelande och utan ansvar.

Skadeersättning

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla 7-harad.nu och alla dess agenter, styrelseledamöter, anställda, informationsleverantörer, licensgivare och licenstagare, tjänstemän och förälder (tillsammans, "skadeslösa parter"), ofarliga från och mot allt ansvar och kostnader (inklusive, utan begränsning, advokatarvoden och kostnader), som ådras de skadeslösa parterna i samband med anspråk som uppstår till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de föregående utfästelserna, garantierna och överenskommelserna. Du kommer att samarbeta så fullt som rimligen krävs i vårt försvar av alla anspråk. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för gottgörelse från dig och du ska under inga omständigheter lösa något ärende utan skriftligt medgivande från oss.

Friskrivning från garantier och skador; Ansvarsbegränsning

DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS ÄR PÅ DIN EGEN RISK. DENNA WEBBPLATS (INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL OCH FUNKTIONER SOM GÖR TILLGÄNGLIGA PÅ ELLER ÅTKOMST GENOM DENNA WEBBPLATS) TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, MED AVSEENDE PÅ INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS, GER 7-HARAD.NU INGA UTSÄTTNINGAR ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG (1) FÖR NOGGRANNHETEN, SÄLJBARHETEN, LÄMPLIGHET ELLER NÅGON ELLER ELLER INNEHÅLL SOM PUBLICERAS PÅ ELLER TILLGÄNGLIGT GENOM WEBBPLATSEN; (2) ATT SERVERN SOM GÖR DENNA WEBBPLATS TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA KOMPONENTER SOM KAN INFICERA, SKADA ELLER FÖRORSAKA SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING ELLER NÅGON ANNAN EGENDOM NÄR DU ÅTKOMMER, BLÄDDAR PÅ OSS, BLÄDDAR PÅ, LÄSAR I OSS.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VÅR FÖRSÖRLIGHET, SKA VI VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, DIREKT, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, STRAFFANDE ELLER SÄRSKILDA SKADOR SOM HELST TILL (A) ANVÄNDNING AV, (B) ANVÄNDNING AV, (B) C) FEL ELLER UNDERLÅTEN I INNEHÅLL OCH FUNKTIONER PÅ DENNA WEBBPLATS, ÄVEN OM 7-HARAD.NU ELLER EN AUKTORISERAD REPRESSENTANT FÖR DESSA HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv