Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd

Allt fler drabbas av hjärtstopp i tidig ålder. Tidig start av hjärt-lungräddning är en förutsättning för att den som återupplivas skall få en meningsfull tillvaro och komma tillbaka i arbetslivet. Defilibratorer ökar överlevnadsmöjligheterna väsentligt.

Vad händer om du får ett hjärtstopp under rusningstid, i vårt land. Det byggs vägar där det är en omöjlighet att köra om. Vi har en mängd broar som kan orsaka lång väntetid. Kanske något händer när du är inne på ett av våra större varuhus, hotell eller ännu värre åskådare på ett stort evenemang, där det är väldigt trångt. I dag vet vi att det är livsviktigt att starta hjärt-lungräddning inom de första minuterna, vi har då en överlevnadsprocent på 3. I dag finns det defibrillatorer relativt billigt som lekmän har rättighet att använda efter utbildning. Om en person med hjärtstopp defibrilleras inom de första minuterna här överlevnadsprocenten 50, en avsevärd skillnad kan tyckas. Trots detta är det mycket få allmänna platser som utrustar sina lokaler med dessa apparater.

Vi inom Hjärt och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland, likaväl som alla hjärtsjuka i vårt land vet hur värdefullt det kan vara med tidig start på återupplivning. Vi arbetar aktivt för att alla skall få information och hjälpa till att bearbeta allmänheten om nyttan av defibrillatorer.

Hör efter med din arbetsplats, den affär du handlar i, det hotell eller restaurang du besöker om de prioriterar säkerheten.

Du får säkert svaret att det händer inte här. Nästa fråga du kan ställa är, har ni brandsläckare? Alla svarar med säkerhet, ja. Undra då, hur ofta brinner det?

Vi måste alla hjälpas åt för att få den säkerhet en defibrillator innebär, och givetvis utbildad personal som kan sköta den.

Ju fler vi är som efterlyser säkerhet, ju fortare får vi den. Kostnaden är försumbar i det stora hela, 20.000-25.000 kr för ett säkrare liv.

Av Birgitta Eriksson, Vice ordförande i hjärt- och lungsjukas länsförening i Västra Götaland

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv