Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd
Svenljunga

Svenljunga kommun har anmält 7-härad.nu till Datainspektionen för kränkande uppgifter på Internet. Anmälan är ingiven av kanslichef Mircea Nitescu. Datainspektionen har avfärdat anmälan och avskrivit ärendet.

Kanslichef, Mircea Nitescu, har i egenskap av arbetsgivare anmält 7-härad.nu för publicering av kränkande uppgifter på Internet och begärt att Datainspektionen skall se till så att namnpubliceringen upphör och samtidigt berärt att ”andra lämpliga åtgärder” skall vidtagas. Han uppger dock inte vad han avser med ”andra lämpliga åtgärder”.

I anmälan skriver Mircea Nitescu:

”Hanson har under hösten 2002 startat en hemsida på Internet, som han kallar 7-härad.nu med adress www.7-harad.nu. Redaktör för sidan uppges vara Per Hanson. För drygt en vecka sedan har på denna sida publicerats en artikel där man uppger att kommunens handläggare Birgit Wollin har glömt att anslå kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll i rätt tid. Det är uppenbart att publiceringen av tjänstemannens namn, som skett ett flertal gånger i artikeln, har till enda syfte att utsätta henne för andras missaktning. Birgit Wollin känner sig mycket kränkt av publiceringen. Därav kan antecknas, att hon har bott i Svenljungatrakten i hela sitt liv och har arbetat mycket länge hos kommunen, vilket gör publiceringen extra känslig för henne.”

Det bör noteras att vare sig Birgitt Wollin eller någon annan företrädare från Svenljunga kommun har kontaktat 7-härad.nu och framfört klagomål över publiceringen.

Datainspektionen redogör i sitt beslut för gällande lagstiftning och uppger att den personuppgiftsbehandling som Mircea Nitescu har anmält omfattas av undantaget för journalistiska ändamål i personuppgiftslagen. Datainspektionen meddelar att man inte kommer att inleda någon tillsyn eller vidta någon åtgärd med anledning av Svenljunga kommuns anmälan mot 7-härad.nu

Det åligger kommunala myndigheter att offentliggöra protokoll genom att anslå dem under besvärstiden. Svenlunga kommun har uppenbarligen brustit på denna punkt. Borde det inte ha varit lämpligare för kanslichef, Mircea Nitescu, att inrikta sin kraftansträngning mot att rätta till de brister som föreligger inom kommunens administration, i stället för att gå till attack mot den som har offentliggjort de samma?

Mircea Nitescus försök till smutskastning i kommunens anmälan

I två stora stycken i anmälan till Datainspektionen broderar Mircea Nitescu på kommunens påstående om att grundaren av 7-härad.nu skulle ha trakasserat personalen genom att banda samtal och fotografera personalen. Mircea Nitescu gör även gällande att 7-härad.nu skulle bandat inne på stängda kontor genom att trycka bandspelare mot glasrutan.

Mircea Nitescu har vid ett tillfälle anklagat 7-härad.nu för att bugga tjänsterummet tillhörande kommunchefen, Göran Nilsson, vilket framfördes under artikelförfattarens besök vid kommunledningskontoret den 19 augusti 2002. Vid detta besök anklagade Mircea Nitescu också artikelförfattaren för att trakassera kommunens personal, men undvek att precisera sig. Jag förmodligen är det är detta tillfälle som Mircea Nitecu åsyftar i sin anmälan till Datainspektionen (Lyssna!).

Vi uppfattade Mircea Nitescus beteende under vårt besök som besynnerligt och opassande för en kommuntjänsteman. Att det var kommunens kanslichef som uppträdde på detta sätt gör det hela än mer anmärkningsvärt. Vi blev också förvånade och besvikna över att kommunchefen, Göran Nilsson, inte tycks ha vidtagit några åtgärder för att korrigera kanslichefens egenartade agerande.

Vi anser att Mircea Nitescus våldsamma anklagelser mot 7-härad.nu och dess grundare saknar grund och dessa anklagelser snarare är fabricerade i syfte att motverka vår medborgerliga och grundlagsenliga rätt till insyn i enlighet med offentlighetsprincipen. Vi är förvånade och bestörta över det sätt som 7-härad.nu har behandlats av kommunledningen i Svenljunga kommun. Är Svenljunga kommun att betrakta som en vital demokrati eller som en totalitär förtryckarstat?

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv